Vào Bếp Khó Gì | Tập #1 - Sườn nướng và Gỏi xoài tôm thịt (13/08/2017) 

Nhân vật: Anh Thanh - Chị Hoa

Like us: https://www.facebook.com/vaobepkhogi/

Subscribe us: Vào Bếp Khó Gì

Vào Bếp Khó Gì | Tập #1 - Sườn nướng và Gỏi xoài tôm thịt (13/08/2017)